SBT Pengenalan Print
Written by Administrator   
Friday, 27 January 2012 04:19

Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)

SBT ditakrifkan sebagai sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang dengan modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing di persada antarabangsa dan menjadi sekolah pilihan masyarakat.

SEKOLAH MENENGAH SAINS MUAR telah diiktiraf sebagai SBT Kohort 2 pada 17 Februari 2011

Etos SAMURA : PENGAKAP dan KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

 

 

 

Last Updated on Monday, 13 April 2015 05:59